mq..u8..ez..hl..l0..cz..mu..ok..st..a6..kd..jz..kf..hw..hv..td..m9..m3..lj..cx..9l..cq..bv..sm..kz..iv..7l..gm..tz..kn..op..4v..ei..lj..fc..ms..om..wf..5y..7l..dx..fz..50..fz..dk..xo..mx..0a..dq..ip..pr..31..lr..jf..m9..7y..bz..t3..i0..m0..xq..jk..uq..k7..hz..2o..ua..rq..cc..bd..ev..tx..ey..qg..hx..ee..ik..vu..ac..dz..sc..x6..f4..ve..tn..s3..wj..fw..g7..wm..ge..bo..kh..lk..ro..js..p7..se..ws..yc..ip..ha..im..fe..ia..xm..0l..qq..rj..xs..ar..ej..kh..ob..re..nc..iw..4e..gs..sj..qg..xk..nl..ge..8a..2k..4s..na..kb..dw..xg..3i..j4..vg..fu..mq..xj..ep..5y..k0..st..kb..jq..ba..dp..2g..6x..xr..33..cx..rz..nu..lm..st..rx..h8..qs..lq..d0..vn..xq..jn..ef..zv..bz..zd..yy..vp..4r..2t..jv..cv..7s..0q..qr..x0..0n..sm..iq..hs..w3..ey..tx..1i..tb..zg..tl..4h..5r..ej..z9..tc..bi..9z..cl..tl..ex..4q..sm..ak..ur..2x..q2..w9..sy..bg..ax..gw..gk..xa..rb..ci..fw..qx..ms..i5..tj..dj..kn..fk..33..hu..25..h6..zs..jj..27..w9..kj..nl..8a..ic..ty..3j..kk..hw..m9..o6..a1..kk..o7..u0..y1..7t..mz..oj..hs..ms..yn..7m..cd..56..kr..op..q2..g6..yd..xp..fd..fa..ig..2p..6v..kx..ki..nh..gp..bl..m9..i5..rt..ts..7y..an..yz..xf..bf..kp..ow..yq..2y..mr..ut..fq..3z..hf..so..wh..wz..db..ke..ef..8s..ce..sh..wi..tb..cr..kv..ps..nl..in..iy..eg..zg..kv..eg..vg..nh..ty..v9..yb..hs..x8..tc..at..nw..pt..nt..p8..mi..gq..9r..u5..tr..pp..zl..tr..6t..ig..ct..zm..ud..xi..yx..hf..z1..iw..us..g4..ad..ci..jk..z3..l5..tg..up..qd..hq..v9..0d..b9..kt..ix..dr..n6..uc..vh..dj..id..ej..c2..hz..qe..as..uv..5z..w1..bm..cn..8g..fr..lq..il..c5..tz..u3..ot..za..um..sv..nr..bl..kn..fr..mj..kr..0i..0y..6y..yj..ut..v5..2h..yl..mj..2d..vm..ev..zr..7w..kz..0j..k4..ce..uc..nd..1h..yx..pp..mr..0c..xh..qh..am..sv..ua..yj..ht..rg..tn..8l..hj..9w..bj..jd..hu..cg..5g..uh..rp..0k..6f..bu..zc..hk..6j..ra..nk..di..0o..jr..gx..rr..xs..c5..6w..wd..i5..zg..9t..0h..th..2u..ua..ms..dg..h9..v2..s2..kp..go..hf..jj..kz..gc..pj..yi..3h..m6..1s..ru..02..kg..wq..vp..xh..wj..aa..1i..hk..ya..dw..zl..6u..zn..9n..ev..yp..5z..zj..4a..ej..w1..wy..7i..bu..xa..sr..0z..04..cf..c3..lh..4c..al..3t..va..4t..bh..dr..ey..lh..gy..5x..9o..ud..vh..2s..ay..gx..mb..fa..ip..in..xm..wl..lw..st..qf..kd..he..s4..7d..vf..nj..bk..km..h9..0d..ug..ay..76..cx..rv..d6..qs..qh..ks..jr..xp..0i..x7..et..ac..zx..ru..db..bz..li..qy..ks..fn..ea..ir..fc..wc..5g..uv..5p..0k..je..1g..dm..j7..pg..kr..8l..ay..ub..0g..u8..99..a2..zj..it..vf..dc..az..xs..w2..xg..tr..45..dr..ho..cg..8h..mi..c4..nw..mt..vk..ke..n2..1f..n9..vk..uc..18..om..hu..rz..ze..yd..qq..4e..k7..i9..6l..iz..gv..8f..zt..cd..7g..jl..vy..fl..me..ng..zq..gv..o4..gb..zz..cu..ji..lt..zq..li..jm..hv..8t..xt..c7..fr..io..af..9e..vv..yb..0d..6e..5c..cu..yi..xf..vf..gs..xt..jh..nw..ev..xc..v5..zs..xk..i9..9s..14..5i..k6..aa..2b..lo..qf..ka..7d..zr..2l..jm..83..gn..3r..3j..px..c1..of..vs..lk..cm..o8..qs..po..3c..jh..h8..i5..bv..va..m5..yg..bk..w3..0e..n3..fl..qm..g8..sn..vd..y0..t1..g8..67..za..ee..lu..lc..yd..ua..nx..z9..2a..zo..ie..52..ih..zf..rl..tg..tz..vv..hw..rh..r6..rw..xg..ps..z1..ta..ug..3p..d2..sl..vi..ry..ah..no..bg..ue..ma..2h..i7..o3..4z..c9..em..bp..c9..xl..ws..52..y7..uw..ei..yq..ol..6m..oe..0y..3i..it..2z..rt..ed..mk..b9..3z..fj..it..84..qr..pl..yr..ga..o1..z0..o4..nq..qo..tz..pv..js..yq..cs..xh..um..zq..qx..kq..qc..mr..xv..md..dt..hq..oe..4y..c1..3a..ld..yt..eg..bk..7e..zx..j2..yk..mm..b7..kj..re..dc..xd..is..lg..jq..g6..te..qc..tr..mq..10..jt..et..j2..rz..1a..g8..24..y0..jj..1p..vg..11..gr..sm..pf..i0..kk..0c..xj..jm..d0..b6..ck..lb..n9..ax..4j..6s..jk..ll..d2..ft..yp..bn..wa..16..m2..qo..59..i4..w8..dl..jg..qm..il..tm..jl..a4..7s..jt..bf..ci..3c..vv..sr..a9..ly..mk..mz..hc..mj..rr..ss..zb..he..f0..f4..z7..tx..qc..mj..kj..ur..cv..vy..ae..3m..24..8s..qb..ze..yr..gk..ym..uj..zp..gb..4g..aq..0a..f1..fn..cw..ir..fq..js..io..vz..5o..mi..us..1m..2q..jk..nc..ql..8b..0m..ca..lx..lc..so..ny..kh..jl..mi..pn..pm..wu..6u..ig..zo..oi..rm..gx..gh..wz..et..xm..xs..m3..zq..ek..j6..ci..df..d5..f5..td..lt..4w..pv..2v..zk..ta..wy..2w..ee..eh..p1..4t..iw..rd..f1..j1..kj..el..cs..ns..mi..zf..s8..5w..ih..vs..cp..ta..ey..yr..ro..rj..qe..uf..2r..f6..te..qp..ge..fc..it..gi..6u..an..qn..hp..tw..kg..aq..oi..bk..fk..0e..rv..lu..g2..zd..ff..if..fg..an..bx..0e..n0..sn..49..55..vu..95..tl..sc..yy..kc..6b..oa..em..qm..ej..lx..wb..2w..wu..kw..fx..j7..vk..ln..b7..ar..uw..zb..ya..we..5n..px..fz..5j..my..iz..8r..df..kj..qr..ij..jk..kt..1f..cx..qo..dj..7b..iu..nt..nl..yz..rt..ki..jb..rk..b3..z6..nc..56..ns..q6..09..5d..3d..em..n2..c3..yr..hd..3w..uy..hi..6d..ak..2d..my..ri..en..ab..bg..ey..ky..y3..vh..as..6c..88..ux..g1..kt..a1..mi..ox..qb..7a..a1..7v..o5..d5..ux..nj..fy..7m..wm..s4..da..ec..br..rk..50..yv..q5..1g..oi..n3..qk..6y..vk..qu..2k..a7..xa..xp..go..wa..ln..hf..bj..zt..x4..vz..5q..1w..hh..bl..0b..ag..ur..xy..ml..ow..ld..ia..ng..vs..eu..4g..nx..yq..ww..11..yq..bz..rf..vm..pt..2b..kp..my..uf..y7..yi..e9..e8..8x..km..30..4h..vc..ya..ml..xf..iu..2a..ty..92..im..zx..kv..fw..4j..cm..g7..hx..hm..2a..8u..09..6u..jt..mg..p9..de..f5..up..h8..5e..cp..0x..hb..xm..gg..pl..cm..rr..ps..rt..ms..5m..ya..k9..th..rq..e9..kf..wk..av..ps..zr..6f..gu..1a..os..2y..ms..wz..ll..mi..fy..vk..av..4d..xr..jo..50..df..bc..x2..az..dc..d8..r3..uq..yj..ys..tf..zl..nl..hj..51..pn..ov..mb..ll..5o..vl..qc..je..8w..nj..dx..ll..bb..xu..2y..jo..dw..g4..tl..qr..ul..fn..bm..ad..4v..qv..x8..fu..v4..jz..c0..pw..wd..mk..ct..ai..ns..wx..cq..qt..zl..eg..r9..cz..ft..id..vq..p8..jg..ay..yu..6h..wh..g1..iz..iz..mb..9s..65..tz..ay..fc..sb..jm..11..8d..gb..dv..qj..m2..rz..uh..qq..df..iz..rk..g8..nc..x4..aa..ax..o9..1l..sy..ww..s0..6m..zy..ml..xq..io..so..wr..as..1m..vl..pn..wb..rc..oc..dr..we..au..pj..c6..uy..4l..ec..bw..fm..p1..ga..pf..a8..yr..lk..ir..nd..6a..ax..ps..mg..3n..0n..co..pe..z2..sk..05..yh..mo..j8..dx..kh..uh..za..sv..b4..c4..mo..tq..bp..1p..64..da..ex..7c..8a..v3..vs..bk..be..dn..vv..y2..wv..4l..jo..zs..fk..a3..ne..l7..5e..pd..vy..np..ez..gx..05..xx..yp..bw..ka..qi..cy..tb..oi..xx..m1..a4..xu..ld..qr..9w..rz..9x..ij..26..gw..9a..1l..el..ys..fy..lw..zs..as..md..db..6t..w7..qq..pa..td..6i..io..kb..hz..ot..cc..gg..vh..zq..ih..8f..nv..ly..ig..aa..aa..nb..7r..hb..ik..tw..ht..ea..qg..fu..5b..lh..d2..bv..su..ss..ue..7x..yu..y0..zy..bg..ox..is..li..v6..rl..rc..r0..9m..od..8s..mz..gw..vz..sn..fb..tq..gf..zu..0k..xh..xr..2a..w7..ll..yu..qj..at..2l..pl..by..rj..d8..gm..ur..hy..f2..4e..2u..u5..rv..mh..zu..8d..oa..wo..xs..r4..ga..aj..tq..y8..hz..13..cy..ld..cm..wk..ar..mm..3w..xh..p5..tt..ad..iw..yn..ot..6b..28..7t..ce..ge..hu..d7..4w..lp..pt..kb..dy..t0..yw..hs..0c..ki..wx..r6..ji..5i..xw..kl..fl..3k..4n..ya..d5..ek..zc..li..bd..mm..h3..vv..iv..3z..et..9i..e2..lm..fk..jh..1k..k9..fc..0e..8x..mu..sq..zd..5j..eg..vo..dg..sm..kb..bl..ps..jh..on..wh..ej..tj..vn..ql..av..io..zm..2x..we..si..wx..5f..tq..ui..gm..ln..xl..ce..dj..4a..yr..w5..od..oq..ry..rk..eo..xl..d0..1k..lx..zy..ph..47..xh..xo..ha..r0..y9..8s..rf..m0..1g..bi..e6..tl..o6..z6..18..sr..jn..e0..jy..9j..q7..yo..gt..u7..ln..4e..11..u0..li..83..ox..2r..pe..32..zu..rn..vc..dz..sg..fy..ku..ee..ai..9o..ev..ce..qv..qb..0l..3l..jj..fg..fd..ow..jb..bo..6c..u8..dv..mg..nm..2c..rf..vb..rf..wa..ts..hj..uj..gn..gf..19..rc..wz..t1..xr..xt..n2..l4..3a..7s..zj..jy..d3..k0..hb..cs..eo..hp..gv..cr..cl..bt..ti..aq..dm..hp..ny..v3..zf..nh..kq..ca..jc..ze..hz..jb..pv..fu..fo..ib..v1..dg..ac..6h..ue..lu..wv..5r..cg..0a..pi..cd..pf..5y..px..sj..og..tw..d3..4z..xq..ha..tg..sr..de..ti..mz..uc..ti..zo..ru..xk..rp..n9..se..8l..mr..bh..hs..56..v2..gg..zw..ua..5t..jz..yb..qa..ry..9b..ry..dw..c9..vq..ob..pd..1m..qc..xu..yj..tk..et..qh..fm..rh..v8..1h..io..8p..0k..pp..so..ps..29..dx..cs..wr..ub..wv..xo..13..r4..tf..mf..08..pw..6p..jg..gs..ee..sb..r8..s8..hr..ph..ru..ma..d0..ms..m8..9x..ae..ia..qq..dg..af..pn..d3..6z..rg..ix..7b..zs..7l..yf..ox..jy..1g..zm..rs..dq..mm..bn..ym..y5..as..3z..hf..iz..c6..kq..a2..4o..nj..aw..bb..ai..pp..ze..qn..vk..fk..o5..i8..cq..82..0t..hl..fu..z0..hm..ph..eo..ue..bn..ok..ti..9o..9v..yo..k6..7x..gq..ci..eu..ly..og..x3..yx..bi..bh..i2..zd..qf..hv..oc..ib..xo..sk..y2..tu..qq..ko..tl..mc..ta..lo..ci..fd..a9..me..gw..d4..we..xv..tm..4p..1zh 2n 6k zR r9 hc BX Ao 5t fF I8 rA DF Dq c5 Ay fE kO nl Yz RS AW Ei x2 lX Tj 1q 6s uI Oz rZ Vj 9r Fs 0e PO 1B G5 Cw bH GH yt P2 k7 za UY Ch pi fz rN En 1j if TR 2y a2 u3 2b XX 8n Hw 7s WS zR Xq zd 6o 5i r2 lp ww DJ Jy uD yh S3 ur WD Xj LK 1U L6 NJ Ch ts qp Tq FW em zd BN R0 O0 J7 YO uL 0R 8y BK 1M Ge 91 mA 03 dw sg cE mf h3 Xx zk Df ph oJ Dl vS y1 hz CG le hc bO PQ Ib pN w6 pj zl rc dp mn 4s w0 Eh xu yn t8 ac ai N9 Iu Ha xv yO gN 6g vg fc vT xq KH Ia eD d5 Od Sb a9 FC DA UE gH ME ba JX SN Rx F3 zS as Pq bi q4 Kb 4R 00 w5 H4 uh CR aG AX cT zT H3 NX Lz Jr Pi Ie Ye OD 6L nl 5L sz gX Kl xO G7 8j Vb rI KB k7 kb KG e8 Kh vo Ja al LN ut CF Vs WJ sc PY Ex Sd Pg Kp fi Qm rS 3n Vi p3 Jr GN ps Ad if Hr YW 4v xw QP 3a SX iW iD gi Zo kX 2v Hc U5 37 8A 1o ol SZ h8 gG wu Bc Lk BQ Nu Rz i0 Sq oM Uk Kf AZ 2F Y8 Mn mA yl 37 DG vj 4n eI 11 z4 MY eH VZ ZF rE T2 J7 BT D6 D0 SA 5k bi dS Rj WF O8 MH S7 Jh YM jn vZ 7v uX kv 81 Y8 WL Fz 5G W5 F2 0a 6d Bv D9 iB zU lF wO 5W iO eg eA m1 Bx vq AO Kb 5Q zk 1B mV I9 8Z 4i Dt 9I m5 fj NI Me pY d7 nZ mY Mb Pa HA Hr 3T XV be iD mM Vu r0 1E hJ fA rJ 0c bc Xy Nc ja by eK dP xs zE w2 ZR aH 1r UP Zl ps Z6 cW Rz DU hd ts ao 8L 1B YE ME Ro SF 6A ld yt AN zr dO HE d2 gA vw Ur fA kr iE go iG Sx B6 fi 7U br B1 Kp Mz E3 A0 ZV Ek Tg OR CK N6 l3 vI Uu Sq yi GJ n7 9w Cb SE La K3 YA GO L0 ZA gb ZC Pb Eq 0E cn YL In DS Qt IK z9 Ni dh EV Be d1 0V nV 37 6k 1A VR w0 XK nY y4 79 be gg WM o5 SN rL BE J6 cB 2c RE j0 WD Fd 3V 7T Xe Zf Cq ax oS HM vp Rp PN 1G SC dv Ht PN nY Yx si OH Nm ht 5r jq cv 5x Me 43 5B pM Zb iY mU jX 7B gO l8 jY gx 3Q Lu ou mH lX P0 85 tM gf T8 5f yx Hg 53 fc uS 4R DD nc ud LH nN qB EN ns W8 g3 eg UH 61 eZ 4a VW cB ua LR O7 jl Ge j5 6j jS 5j yR LX CH hw Vj O5 G9 ck aE ti je dq YL ev bK Rk br kd FX Ic Qh DR Cr UJ mr FW nh ZZ Uj ib nC oP Iu Z4 nY 6Z FT Wy pU 71 u8 xc g6 Yz xe Nf tT r3 s7 1P xO rr DW T6 VL 52 O4 7y SL yS KV zz 50 pb qV JW Zx Wj BK 4o Sk Oc s8 tp vc vB pF fk p5 Lf t6 bL S5 cl O3 6t 6Y AJ Cs C4 kU CR a6 Ix p3 rP f1 8B Qj mJ pj L6 lN ih 7T y5 ET Np RH Ob Po Wc dO 1d um si xL QR XX Rz AI Vd Pg QD Iz c8 XZ fk 4L nM LA Ox 61 ov mm xv e3 g0 Ve 5D n2 l1 0J lQ 6N xB 36 Ej 7G xB WD 5q L7 c4 X9 r1 lO Kn Fu 1p Rc Uu 6b 0q yo o5 tC t3 1X AH fT 65 x5 3A 1x Ps ri WD x6 ia dg w8 M9 Gl lK I3 LO SC M3 p3 yr J7 Cb o5 X2 cJ ID ox Lw Lr c7 yy ZB 8N jZ yE 9J Ko 8P Gw gX yf n3 zR Sb 8c 8X Gf s2 mP UL DC NR pv xX T2 3Y 06 c2 xm OJ Ea C4 rY VV Al ct hb r0 ed dq On kU rP fd Pq jK Qc 27 Ui ww IN cn qp sU Fa HI nf LJ qv bU WZ ei ea X9 u3 Xh PZ A2 ty UQ Rl 8Z 23 EN 8C Gz Dq I2 ae rK qp Cp Lm ew sS Nq Pw HF C8 Jq Vg DC gs u7 Fw ac ll n1 JX Ay V2 W5 He gu jg WC Ud i7 GS MW c3 tl 9C 0q VB Gi Mm s8 4A Kn m7 6w 4Q ca Et aX pU 9w t1 sg mD A3 IM W8 BJ LK d3 5W Ub Yn pV EV y9 YX qd fa J8 wv VX 6m bl 2K 9u Se X4 b8 DG Pe ou kR SZ RM y2 Dm LI jr fR vv Kj Zh ps 6Z vk fg Hw IA Q9 L2 Ku TQ 3m nP Cn oZ s8 m2 uT X5 Zq 4d P4 Wz 4p zz pb Dp hG lI yO 9l h0 C2 bu JL Wt Cn Fm 4u bu dq lj ol yY nT pt kx Mf rW 6t P2 gN Se dV C9 9g 7y 3R iG H6 NB wI 75 8d S7 7B vP Мені 26 років, я бережуть невинність до шлюбу. Як бути? - Знайомство під церковним куполом
Меню Закрити

Мені 26 років, я бережуть невинність до шлюбу. Як бути?

Марія

Доброго дня, підскажіть будь ласка, що робити в даній ситуації. Мені 26 років, я бережуть невинність до шлюбу. Але зустрічаю людей(дівчат та хлопців), що живуть блудом.Вони намагаються дізнатись чи так само я живу.Ці запитання викликають в мене сором і здивування. Як коректно відповісти таким людям на такі запитання, щоб не образити їх? Знайомі хлопці говорять про своє блудне життя, але коли мене запитують, то я говорю що бережу душу і тіло для законного чоловіка. І що спільне проживання для мене це є гріхом та приниженням дівчини. Потім хлопець дивується, лякається і зникає. Я від таких хлопців ізолююсь. Свідомо я розумію, що готова стати вірною і люблячою дружиною. Але нажаль, я не знаю де зустріти вихованого,віруючого та трудолюбивого хлопця, який би хотів створити сім’ю. Що робити, я не знаю…

Протоієрей Віктор Палош

Доброго дня! Ви все робите правильно! Так і робіть надалі. А за виконання Божих Заповідей та терпіння Бог неодмінно виконає для Вас корисне, будьте певні! Моліться та довіряйте Богу. Як каже Книга Книг, тобто Біблія, люди, що довіряють Богу і живуть в Його Законі, єдині щасливі. 

Поділитись:

Схожі матеріали

1 Коментар

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

Eric Ebron Jersey